Choroba mikrofalowa

Choroba mikrofalowa Choroba mikrofalowa określana jest również mianem choroby telegrafistów. Jest chorobą zawodową, aczkolwiek stan prawny w naszym kraju na dzień dzisiejszy wygląda w taki sposób, że nie jest to choroba zawodowa cywili (z takowej listy skreślona została przed siedmioma laty). Jest jednak nadal zawodową chorobą takich służb jak więziennictwo, wojsko oraz wywiad specjalny. Polega ona na tym, iż w wyniku elektromagnetycznego pola zachodzą w ustroju człowieka zmiany o charakterze patologicznym. Co do przyczyn tej choroby trwają w naukowym środowisku zażarte dyskusje, albowiem sporo jest w tym temacie różnych rozbieżności. Odznaczające się dużym natężeniem wyżej wspomniane pole powoduje takie zmiany jak dla przykładu hormonalne, w układzie nerwowym czy uszkodzenie tkanek. Bardzo wielu specjalistów jest w tym miejscu zdania, iż w zupełności wystarczy małe natężenie pola elektromagnetycznego, aby człowiek odczuł na własnej skórze negatywne skutki jego oddziaływania. Wiadomo na pewno, iż takie skutki są.

Więcej przeczytasz tutaj:

apetistin co to jest I varicolen I gastramin tabletki na przeczyszczenie I lash parade

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe Choroby zawodowe to choroby bardzo specyficzne. Wiążą się one albowiem albo z miejscem pracy, albo też z charakterem wykonywanego zawodu (często jedno z drugim idzie w parze). Czynników ich powstawania znanych jest bardzo wiele. Można wymienić w tym miejscu takie jak dla przykładu niedogodna dla ciała pozycja, wykonywanie bardzo forsownych dla organizmu czynności w sposób regularny czy też pracowanie w takim miejscu, gdzie wiele rzeczy fatalnie oddziałuje na stan zdrowia. Choroby zawodowe rozwijają się na przestrzeni wielu lat – jest to zatem proces długotrwały, podobnie zresztą jak późniejsze ich leczenie. W zdecydowanej większości przypadków odznaczają się charakterem chronicznym oraz przewlekłym, a w konsekwencji najczęściej ich efektem jest trwała już utrata zdrowia. Jedne spośród tych chorób dotyczą całej społecznej populacji, ale jest również grupa i takich, które są typowe jedynie dla poszczególnych grup zawodowych oraz wiążą się z wykonywaniem pewnym ściśle określonych profesji.

Więcej przeczytasz tutaj:

apetistin I varicolen I gastramin I lash parade