Choroby zawodowe

Choroby zawodowe Choroby zawodowe to choroby bardzo specyficzne. Wiążą się one albowiem albo z miejscem pracy, albo też z charakterem wykonywanego zawodu (często jedno z drugim idzie w parze). Czynników ich powstawania znanych jest bardzo wiele. Można wymienić w tym miejscu takie jak dla przykładu niedogodna dla ciała pozycja, wykonywanie bardzo forsownych dla organizmu czynności w sposób regularny czy też pracowanie w takim miejscu, gdzie wiele rzeczy fatalnie oddziałuje na stan zdrowia. Choroby zawodowe rozwijają się na przestrzeni wielu lat – jest to zatem proces długotrwały, podobnie zresztą jak późniejsze ich leczenie. W zdecydowanej większości przypadków odznaczają się charakterem chronicznym oraz przewlekłym, a w konsekwencji najczęściej ich efektem jest trwała już utrata zdrowia. Jedne spośród tych chorób dotyczą całej społecznej populacji, ale jest również grupa i takich, które są typowe jedynie dla poszczególnych grup zawodowych oraz wiążą się z wykonywaniem pewnym ściśle określonych profesji.

Więcej przeczytasz tutaj:

apetistin I varicolen I gastramin I lash parade